* ADRESA KLUBA * 
 * Klub Ljubitelja Timočkih Pruga  
 * Vojvode Putnika 8  
 * Zaječar, 19000  
 * ADDRESS OF CLUB * 
 * Timok Railway Fans Club  
 * Street Vojvode Putnika No. 8  
 * City of Zaječar , 19000  
 * Telefon / Phone: +381(0)19424079  
 * Fax. +381(0)19425669 * 
 www.timockapruga.org.rs 
 www.timockapruga.org.rs 
 www.timockapruga.org.rs 
PRETRAŽI PORTAL
Koristite ovu PRETRAGU kao najlakši način da uz pomoć ključnih reči pretražite portal
leva strana
IMPRESSUM
Klub ljubitelja Timočkih pruga
Javno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno i vanstranačko udruženje osnovano na neodređeno vreme, u koje se dobrovoljno udružuju lica zainteresovana za očuvanje tradicija železnice u Timočkoj krajini, a radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom.
Datum osnivanja
05. Januar 2005.
Logo kluba
Statut kluba
Sedište kluba
Zaječar, ul. Moravska bb (železnička stanica Zaječar)
Status
Klub ima svojstvo pravnog lica.
Osnivač
Grupa građana
Predsednik kluba
Petar Aranđelović
Zamenik predsednika
Branislav Ićitović
Predsednik Skupštine kluba
Bojan Šrajer
Uprava kluba
Dragomir Dejanović, Stanković Goran, Cvetičanin Zoran, Alen Ranđelović
Broj računa
AIK banka, br. ž.r. 105-0000000075249-98
Telefon
+381 (0) 19 424 079
Fax
+381 (0) 19 425 669
Adresa
Vojvode Putnika 8
Zaječar, 19000
E-mail
timocka.pruga@gmail.com
info@timockapruga.org.rs
Veb strana
www.timockapruga.org.rs
Urednik veb strane
Alen Ranđelović
kontakt: alen.ognjen@gmail.com
telo
AR Tutorijali
Top