Pristupnica za učlanjenje u Klub ljubitelja Timočkih pruga
 
Izvod iz Statuta Kluba ljubitelja timočkih pruga

član 1.

Klub ljubitelja Timočkih pruga (u daljem tekstu Klub) je javno udruženje u koje se dobrovovoljno udružuju lica zainteresovana za očuvanje tradicija železnice u Istočnoj Srbiji, a radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

član 7.

Cilj Kluba je da radi na popularisanju i  očuvanje železničke tradicije, kulturnih i prirodnih vrednosti vezanih za železnicu i drugih interesa.

Zadaci Kluba su:
• da prikuplja i čuva arhivsku građu vezanu za železnicu na području Istočne Srbije,
• da se stara za očuvanje železničkih i objekata koji neposredno služe železnici,
• da prikuplja članstvo i članarinu,
• da razvijaju kod članstva druženje, društvene i kulturne aktivnosti ,
• da posreduje i sarađuje sa  klubovima na teritoriji Srbije i Crne Gore.
• da uspostavalja saradnju između železničkih i drugih klubova u zemlji i u inostranstvu.

član 9.

Članstvo u klubu je dobrovoljno.
Član kluba može biti svako fizičko lice koje prihvata odredbe Statuta i potpiše pristupnicu o učlanjenju.

član 11.

Član kluba ima pravo:
• da bira i bude biran u organe kluba,
• da aktivno učestvuje u svim akcijama i da radi na razvoju kluba,
• da koristi sve pogodnosti koje klub pruža i
• da bude informisan o radu kluba.


član 12.

Član kluba je dužan:
• da redovno plaća članarinu za svaku godinu,
• da aktivno učestvuje u svim akcijama i da radi na razvoju kluba,
• da se pridržava odluke kluba i
• da izvršava prihvaćene i postavljene zadatke, koje utvrđuju organi i tela Kluba.

član 13.

Članstvo u klubu prestaje:
• samovoljnim istupanjem iz članstva kluba,
• neplaćanjem članarine duže od jedne godine, sem u opravdanim slučajevima i
• isključenjem iz članstva.
Pogledajte šta treba da uradite kako bi postali član Kluba ljubitelja Timočkih pruga

Odavde možete preuzeti pristupnicu za učlanjenje u Klub ljubitelja Timočkih pruga

 
NAZIV FAJLA ZA PREUZIMANJE
AUTOR
VELIČINA FAJLA
   
   Pristupnica Latin
ADMINISTRATOR
402 KB
PREUZETO PUTA.
   Pristupnica Cyrillic
ADMINISTRATOR
404 KB
PREUZETO PUTA.