НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1018
Godina XLVIII
Beograd, 30. novembar 2013.
PROČITANO PUTA.

ПОТПУНО ИЗГОРЕЛА ГАРНИТУРА 710-005 КОД МАЈДАНПЕКА
Утврђује се узрок пожара

Након пожара код Влаола, у коме је потпуно страдала гарнитура 710-005, испоставило се оно што се знало и преда је свака гарнитура из ове серије на овим пругама злата вредна, и за железницу и за Тимочане. После овог, другог пожара на, иначе, веома поузданим возним средствима на зајечарским пругама, из овдашњег ЗОВС-а подсећају на њихово указивање о неопходности детаљног испитивања узрока првог случаја пожара на гарнитури 710-003 код Грамаде.
Како каже шеф Секције за одржавање возних средстава Зајечар Миле Ђорђевић, од одговорности не бежи нико и она се мора утврдити, али је много важније сазнати тачне узроке пожара, јер је страх за железнички саобраћај у овом делу Србије јачи од сваког појединачног.
-Утврдити тачан узрок паљења на возилу које је потпуно изгорело је јако тешко. Од 20. маја 2006. године, од када су „швеђанке“ овде, оне важе за веома поузадана возна средства и никаквих сличних проблема на њима није било. Одржавају их исти људи, на исти начин, и по истим правилима, каже Ђорђевић.
Он је подестио да је турбо компресор био „кривац“ ранијег пожара на мотору гарнитуре 710-003, али и истакао да је правилником о одржавању предвиђен само његов визуелени преглед споља, јер другачије и није могуће. Индикативно је и да су се оба пожара на моторима десила баш када је гарнитура прешла 350.000 километара након замене турбокомпресора.
-Дешава се да се после 35 година службе плашим да радим свој посао због начина одржавања возних средстава, каже Ђорђевић.
Биће тешко утврдити конкретан узрок и наћи евентуалног кривца. И овде би, каже Ђорђевић, било од користи да
је случај на Грамади потпуно истражен, јер би се знало да ли су противпожарни апарати на гарнитури адекватни, са одговарајућим пуњењем и да ли их је довољно. Тада је ватрогасна екипа угасила пожар прилично брзо, али овог пута воз је био далеко од њих, па се на интервенцију морало чекати. У сваком случају, да је иницијални пожар на време угашен, гарнитура би била сачувана. Највећа је срећа што је, ипак, све прошло без људских жртава.
Иначе, сада у железничком чвору Зајечар саобраћају три дизелмоторне гарнутуре серије 710, популарне „швеђанке“, од којих је једна у ремонту П-12. Дневно се због тога откаже најмање осам возова на подручју источне Србије, а када су у експлоатацији две гарнитуре, отказује се 14 возова. Ситуацију повремено делимично побољша гарнитура серије 711, која се ангажује из Ниша, али ни оне не могу да буду стално на располагању због реалних потреба путничког саобраћаја у Нишу, као и одржавања тих гарнитура.
Преполовљени су и број путника и приход . Оно што најтеже пада је веома изражено незадовољство путника због недостака возова и нередовитости саобраћаја. Притом су нека села на прузи ка Мајданпеку остала „одсечена од света“, јер овде аутопре- возницима није економски интересантан јавни превоз, па аутобуса напросто нема.
-Без улажења у узроке пожара конкретне гарнитуре, бојим се како ће „швеђанке“ да раде ако се стално продужавају „трчања“ између ремонта, а одржавање се у међувремену обавља помоћу „штапа и канапа“. Технички прописи мора да се поштују, пре свега ради ефикасне и безбедне експлоатације, каже Бојан Динић, шеф радне јединице Секције за превоз путника Зајечар, уз изражену сумњу у реалну могућност да се са расположивим возним средствима уђе у нови ред вожње са планираном организацијом.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


LATINIČNI TEKST

POTPUNO IZGORELA GARNITURA 710-005 KOD MAJDANPEKA
Utvrđuje se uzrok požara

Nakon požara kod Vlaola, u kome je potpuno stradala garnitura 710-005, ispostavilo se ono što se znalo i preda je svaka garnitura iz ove serije na ovim prugama zlata vredna, i za železnicu i za Timočane. Posle ovog, drugog požara na, inače, veoma pouzdanim voznim sredstvima na zaječarskim prugama, iz ovdašnjeg ZOVS-a podsećaju na njihovo ukazivanje o neophodnosti detalјnog ispitivanja uzroka prvog slučaja požara na garnituri 710-003 kod Gramade.
Kako kaže šef Sekcije za održavanje voznih sredstava Zaječar Mile Đorđević, od odgovornosti ne beži niko i ona se mora utvrditi, ali je mnogo važnije saznati tačne uzroke požara, jer je strah za železnički saobraćaj u ovom delu Srbije jači od svakog pojedinačnog.
-Utvrditi tačan uzrok palјenja na vozilu koje je potpuno izgorelo je jako teško. Od 20. maja 2006. godine, od kada su „šveđanke“ ovde, one važe za veoma pouzadana vozna sredstva i nikakvih sličnih problema na njima nije bilo. Održavaju ih isti lјudi, na isti način, i po istim pravilima, kaže Đorđević.
On je podestio da je turbo kompresor bio „krivac“ ranijeg požara na motoru garniture 710-003, ali i istakao da je pravilnikom o održavanju predviđen samo njegov vizueleni pregled spolјa, jer drugačije i nije moguće. Indikativno je i da su se oba požara na motorima desila baš kada je garnitura prešla 350.000 kilometara nakon zamene turbokompresora.
-Dešava se da se posle 35 godina službe plašim da radim svoj posao zbog načina održavanja voznih sredstava, kaže Đorđević.
Biće teško utvrditi konkretan uzrok i naći eventualnog krivca. I ovde bi, kaže Đorđević, bilo od koristi da
je slučaj na Gramadi potpuno istražen, jer bi se znalo da li su protivpožarni aparati na garnituri adekvatni, sa odgovarajućim punjenjem i da li ih je dovolјno. Tada je vatrogasna ekipa ugasila požar prilično brzo, ali ovog puta voz je bio daleko od njih, pa se na intervenciju moralo čekati. U svakom slučaju, da je inicijalni požar na vreme ugašen, garnitura bi bila sačuvana. Najveća je sreća što je, ipak, sve prošlo bez lјudskih žrtava.
Inače, sada u železničkom čvoru Zaječar saobraćaju tri dizelmotorne garnuture serije 710, popularne „šveđanke“, od kojih je jedna u remontu P-12. Dnevno se zbog toga otkaže najmanje osam vozova na području istočne Srbije, a kada su u eksploataciji dve garniture, otkazuje se 14 vozova. Situaciju povremeno delimično pobolјša garnitura serije 711, koja se angažuje iz Niša, ali ni one ne mogu da budu stalno na raspolaganju zbog realnih potreba putničkog saobraćaja u Nišu, kao i održavanja tih garnitura.
Prepolovlјeni su i broj putnika i prihod . Ono što najteže pada je veoma izraženo nezadovolјstvo putnika zbog nedostaka vozova i neredovitosti saobraćaja. Pritom su neka sela na pruzi ka Majdanpeku ostala „odsečena od sveta“, jer ovde autopre- voznicima nije ekonomski interesantan javni prevoz, pa autobusa naprosto nema.
-Bez ulaženja u uzroke požara konkretne garniture, bojim se kako će „šveđanke“ da rade ako se stalno produžavaju „trčanja“ između remonta, a održavanje se u međuvremenu obavlјa pomoću „štapa i kanapa“. Tehnički propisi mora da se poštuju, pre svega radi efikasne i bezbedne eksploatacije, kaže Bojan Dinić, šef radne jedinice Sekcije za prevoz putnika Zaječar, uz izraženu sumnju u realnu mogućnost da se sa raspoloživim voznim sredstvima uđe u novi red vožnje sa planiranom organizacijom.

AUTOR TEKSTA
Žarko Ristić


POVEZANI - SLIČNI TEKSTOVI
ISTOČNA SRBIJA „Šveđanke” posustaju
VOZNIM SREDSTVIMA U ZAJEČARU NEOPHODNO SERVISIRANјE Svi propisi ispoštovani - polasci otkazani
VIDEO: Putnički voz potpuno izgoreo na pruzi Majdanpek-Zaječar


VAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom: 123
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.