НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1006 Godina XLVIII Beograd, 31. maj 2013.
PROČITANO PUTA.

ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРСКОГ ЧВОРА
Нема услова за побољшање

Мада је број путника на подручју организационе јединице за превоз путника Зајечар већи у односу на прошлу годину, он је, ипак, мањи у односу на онај који је забележен у години када су популарне „швеђанке“ дошле на зајечарске пруге. Разлог за ово је свакако стање инфраструктуре, брзине смањене до минималних, а важни су и услови за одржавања популарних гарнитура 710, које у условима овакве експлоатације имају знатно веће проблеме. Иако је од скоро у функцији превоза путника овим пругама и нова дизелмоторна гарнитура серије 711, овде тврде да је за значајнији бољитак неопходно побољшање железничке инфраструктуре. У противном, може се десити да возна средства буду жртве лоше пруге.

-Податак о броју путника свакако је много значајнији од евидентираног прихода, јер приходи су релативна ствар и променљива катеогирија, каже шеф ОЈ Бојан Динић. Највише је и даље путника према Нишу, где је и најлошија пруга, а ту је и највећи број становника места крај пруге, односно потенцијалних корисника железничког превоза. Пет пари возова за Ниш у овим условима је максималан број полазака који задовољава потребе становништва. Три пара возова ка Бору и Мајднапеку и четири ка Неготину и Прахову такође задовољавају потребе житеља тог дела источне Србије. За већим бројем полазака нема ни потребе, а нема ни потенцијалних путника који би користили већи број возова.

Свесни смо да поједини возови не саобраћају у најповољније време, али је то директна последица лоше инфраструктуре, технологиЈе рада и недостатка возних средстава. За оне који то немају на уму, условљени смо бројем расположи-вих гарнитура и стањем инфраструктуре. Када нема довољно возних средстава за путнички саобраћај, можемо да направимо повољне доласке или поласке из једног центра, али немамо чиме да задовољимо потребе путовања у неки од других градова на овом подручју у то исто време. Неупућени у ове детаље, а веома често и сами железничари, стављају примедбе да не знамо да правимо ред вожње, каже Динић.

Врло често се чују примедбе да су из године у годину редови вожње све гори, а притом се не узима у обзир стање инфраструктуре и поседнутост службених места од којих зависи пропусна моћ пруге, а то директно условљава бољи ред вожње. Присутно је незадовољство, али и немоћ да се било шта значајније промени на боље без озбиљних радова, пре свега на прузи Зајечар - Ниш, где је у највећем делу максимална брзина свега 40 километара на сат. Ту су и три до пет поседнутих станица, зависно до доба дана, уз теретне возове, којих је све више и који се тек очекују на овој прузи, навео је Динић.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


LATINIČNI TEKST

PUTNIČKI SAOBRAĆAJ NA PODRUČJU ZAJEČARSKOG ČVORA
Nema uslova za pobolјšanje

Mada je broj putnika na području organizacione jedinice za prevoz putnika Zaječar veći u odnosu na prošlu godinu, on je, ipak, manji u odnosu na onaj koji je zabeležen u godini kada su popularne „šveđanke“ došle na zaječarske pruge. Razlog za ovo je svakako stanje infrastrukture, brzine smanjene do minimalnih, a važni su i uslovi za održavanja popularnih garnitura 710, koje u uslovima ovakve eksploatacije imaju znatno veće probleme. Iako je od skoro u funkciji prevoza putnika ovim prugama i nova dizelmotorna garnitura serije 711, ovde tvrde da je za značajniji bolјitak neophodno pobolјšanje železničke infrastrukture. U protivnom, može se desiti da vozna sredstva budu žrtve loše pruge.

-Podatak o broju putnika svakako je mnogo značajniji od evidentiranog prihoda, jer prihodi su relativna stvar i promenlјiva kateogirija, kaže šef OJ Bojan Dinić. Najviše je i dalјe putnika prema Nišu, gde je i najlošija pruga, a tu je i najveći broj stanovnika mesta kraj pruge, odnosno potencijalnih korisnika železničkog prevoza. Pet pari vozova za Niš u ovim uslovima je maksimalan broj polazaka koji zadovolјava potrebe stanovništva. Tri para vozova ka Boru i Majdnapeku i četiri ka Negotinu i Prahovu takođe zadovolјavaju potrebe žitelјa tog dela istočne Srbije. Za većim brojem polazaka nema ni potrebe, a nema ni potencijalnih putnika koji bi koristili veći broj vozova.

Svesni smo da pojedini vozovi ne saobraćaju u najpovolјnije vreme, ali je to direktna posledica loše infrastrukture, tehnologiJe rada i nedostatka voznih sredstava. Za one koji to nemaju na umu, uslovlјeni smo brojem raspoloži-vih garnitura i stanjem infrastrukture. Kada nema dovolјno voznih sredstava za putnički saobraćaj, možemo da napravimo povolјne dolaske ili polaske iz jednog centra, ali nemamo čime da zadovolјimo potrebe putovanja u neki od drugih gradova na ovom području u to isto vreme. Neupućeni u ove detalјe, a veoma često i sami železničari, stavlјaju primedbe da ne znamo da pravimo red vožnje, kaže Dinić.

Vrlo često se čuju primedbe da su iz godine u godinu redovi vožnje sve gori, a pritom se ne uzima u obzir stanje infrastrukture i posednutost službenih mesta od kojih zavisi propusna moć pruge, a to direktno uslovlјava bolјi red vožnje. Prisutno je nezadovolјstvo, ali i nemoć da se bilo šta značajnije promeni na bolјe bez ozbilјnih radova, pre svega na pruzi Zaječar - Niš, gde je u najvećem delu maksimalna brzina svega 40 kilometara na sat. Tu su i tri do pet posednutih stanica, zavisno do doba dana, uz teretne vozove, kojih je sve više i koji se tek očekuju na ovoj pruzi, naveo je Dinić.

AUTOR TEKSTA
Žarko RistićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.