НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1004 Godina XLVIII Beograd, 30. april 2013.
PROČITANO PUTA.

ПЛАНОВИ НОВОГ ШЕФА СТАНИЦЕ  БОР
Најпре сређивање крова

Наша посета железничкој станици Бор био је и први дан шефовања младе Јасмине Антонијевић у овој станици, након повратка са другог породиљског одсуства. Железничарка од 1. марта 2007. године, супруга железничара у међувремену и сада мајка две девојчице има циљ да железничку станицу настави да води баш оним путем којим је њен претходник запо- чео. Сређивање крова, како би се објекат сачувао од даљег пропадања, остаје приоритет.
Оно што је дуго већ проблем у овој станици су крађе. Са крова зграде, укупне површине 2.600 метара крадљивци су поред олука, скинули и однели и 112 квадратних метара бакарног покривача у тежини већој од једне тоне, о чему је ,,Пруга“ већ писала. Према урађеним прорачунима, остало је неких 15 тона бакра на кро ву који су свакодневно мета крадљиваца. Свако парче које је могло да буде исечено, скинуто је и однето.
Према казивању досадашњег шефа станице Александра Окoловића, све је могло да буде решено много рани је, ефикасније и најефтинији начин да је било слуха за проблеме са којим су се борски железничари сусретали, од редовног сукобљавања са крадљивцима, до закључавања у канцеларије у ноћним сатима пред бандама насилника и редовним контактима са полицијом. Као својеврсни сведок овог казивања, још увек стоји жица на прозору, која служи као ,,обезбеђење“ да незвани гости не упадну у станицу. О неком озбиљнијем отпору дежурног отправника возова као јединог човека, овде у ноћним сатима организованим групама, бесмислено је говорити. Тим пре што су међу отправницима возова и жене.
Све је, каже Окoловић, могло да се реши 2010. године, када смо имали сагласност РТБ-а да кров препокријемо без додатних трошкова. Међутим, тадашња секретарица генералног директора „Железница Србије“ није схватила озбиљност позива и одбила је да нам ,,да везу“ са директором, па смо остали без сагласности за овај велики посао.
Једино решење је замена комплетног кровног прекривача железничке станице Бор, неким, лоповима мање интересантним материјалом, па се ту очекује коначна реч стручњака. Оно што је видљиво је да зграда прокишњава и да је овај посао неопходно одрадити што пре.

Сатови

У железничкој станици Бор затекли смо екипе које су овде дошле из Београда да би средили сатове на перонима и у станичној згради. Како смо чули, на њихов долазак се није дуго чекало, а борски желе- зничари су се организивали да њихов долазак максимално искористе, па су се сервисери бавили и штампачима у станици, који су већ не ко време представљали проблем при свакодневном обављању редовних послова.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


LATINIČNI TEKST

PLANOVI NOVOG ŠEFA STANICE  BOR
Najpre sređivanje krova

Naša poseta železničkoj stanici Bor bio je i prvi dan šefovanja mlade Jasmine Antonijević u ovoj stanici, nakon povratka sa drugog porodilјskog odsustva. Železničarka od 1. marta 2007. godine, supruga železničara u međuvremenu i sada majka dve devojčice ima cilј da železničku stanicu nastavi da vodi baš onim putem kojim je njen prethodnik zapo- čeo. Sređivanje krova, kako bi se objekat sačuvao od dalјeg propadanja, ostaje prioritet.
Ono što je dugo već problem u ovoj stanici su krađe. Sa krova zgrade, ukupne površine 2.600 metara kradlјivci su pored oluka, skinuli i odneli i 112 kvadratnih metara bakarnog pokrivača u težini većoj od jedne tone, o čemu je ,,Pruga“ već pisala. Prema urađenim proračunima, ostalo je nekih 15 tona bakra na kro vu koji su svakodnevno meta kradlјivaca. Svako parče koje je moglo da bude isečeno, skinuto je i odneto.
Prema kazivanju dosadašnjeg šefa stanice Aleksandra Okolovića, sve je moglo da bude rešeno mnogo rani je, efikasnije i najeftiniji način da je bilo sluha za probleme sa kojim su se borski železničari susretali, od redovnog sukoblјavanja sa kradlјivcima, do zaklјučavanja u kancelarije u noćnim satima pred bandama nasilnika i redovnim kontaktima sa policijom. Kao svojevrsni svedok ovog kazivanja, još uvek stoji žica na prozoru, koja služi kao ,,obezbeđenje“ da nezvani gosti ne upadnu u stanicu. O nekom ozbilјnijem otporu dežurnog otpravnika vozova kao jedinog čoveka, ovde u noćnim satima organizovanim grupama, besmisleno je govoriti. Tim pre što su među otpravnicima vozova i žene.
Sve je, kaže Okolović, moglo da se reši 2010. godine, kada smo imali saglasnost RTB-a da krov prepokrijemo bez dodatnih troškova. Međutim, tadašnja sekretarica generalnog direktora „Železnica Srbije“ nije shvatila ozbilјnost poziva i odbila je da nam ,,da vezu“ sa direktorom, pa smo ostali bez saglasnosti za ovaj veliki posao.
Jedino rešenje je zamena kompletnog krovnog prekrivača železničke stanice Bor, nekim, lopovima manje interesantnim materijalom, pa se tu očekuje konačna reč stručnjaka. Ono što je vidlјivo je da zgrada prokišnjava i da je ovaj posao neophodno odraditi što pre.

Satovi
U železničkoj stanici Bor zatekli smo ekipe koje su ovde došle iz Beograda da bi sredili satove na peronima i u staničnoj zgradi. Kako smo čuli, na njihov dolazak se nije dugo čekalo, a borski žele- zničari su se organizivali da njihov dolazak maksimalno iskoriste, pa su se serviseri bavili i štampačima u stanici, koji su već ne ko vreme predstavlјali problem pri svakodnevnom obavlјanju redovnih poslova.

AUTOR TEKSTA
Žarko RistićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.