НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1010 Godina XLVIII Beograd, 31. jul 2013.
PROČITANO PUTA.

СТАНИЦА МАЈДАНПЕК НА ИВИЦИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
Алармантно стање станичних колосека

Од шест станичних колосека у железничкој станици Мајданпек комплетно ради само један. Укупно стање железничке инфраструктуре је такво да се маневрисање возовима, којима се транспортује концентрат руде бакра за потребе РТБ-а Бор, обавља у једном делу на једино могући начин изгуравањем композициција, због не могућности да се локомотива пребаци на други крај воза. Овдашње железничаре, међутим, више брине неизвесност око тога колико дуго ће овакво стање трајати, јер може проузроковати потпуну блокаду индустријских колосека.
На лоше стање у станици Мајданпек, која се налази на прузи Пожаревац - Бор - Зајечар, указује се годинама уназад. Почетком ове године, трулост прагова била је од 63 до 78 одсто. Од укупно 5.790 постојећих прагова, за 4.048 тада је званично речено да су трули. С обзиром да је и застор загађен, шине у лошем стању, колосечни прибор дотрајао, челници Секције за инфраструктуру железничког чвора Зајечар и ОЦ за одржавање пруга указивали су да су колосеци у стању за затварање, што би реметило не само железнички саобраћај, већ угрозило и рад рудника Мајданпек.
Ових дана у Зајечару истичу да се излаз мора наћи и да је помоћ РТБ-а Бор можда реална могућност. Железничари ће издржати и урадити и више него што се од њих очекује, јер су свесни важности Мајданпека за укупан железнички саобраћај на овој прузи, али и економску ситуацију у овом делу Републике. На жалост, њихове могућности су лимитиране недостатком материјала, па све службе заједнички изналазе начин да се превазиђе ово тешко време, до изласка ЗОП-оваца на пругу са конкретним и дугорочним решењем проблема.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


POGLEDAJTE VIŠE O STANICI MAJDANPEK

LATINIČNI TEKST

STANICA MAJDANPEK NA IVICI FUNKCIONALNOSTI
Alarmantno stanje staničnih koloseka

Od šest staničnih koloseka u železničkoj stanici Majdanpek kompletno radi samo jedan. Ukupno stanje železničke infrastrukture je takvo da se manevrisanje vozovima, kojima se transportuje koncentrat rude bakra za potrebe RTB-a Bor, obavlјa u jednom delu na jedino mogući način izguravanjem kompozicicija, zbog ne mogućnosti da se lokomotiva prebaci na drugi kraj voza. Ovdašnje železničare, međutim, više brine neizvesnost oko toga koliko dugo će ovakvo stanje trajati, jer može prouzrokovati potpunu blokadu industrijskih koloseka.
Na loše stanje u stanici Majdanpek, koja se nalazi na pruzi Požarevac - Bor - Zaječar, ukazuje se godinama unazad. Početkom ove godine, trulost pragova bila je od 63 do 78 odsto. Od ukupno 5.790 postojećih pragova, za 4.048 tada je zvanično rečeno da su truli. S obzirom da je i zastor zagađen, šine u lošem stanju, kolosečni pribor dotrajao, čelnici Sekcije za infrastrukturu železničkog čvora Zaječar i OC za održavanje pruga ukazivali su da su koloseci u stanju za zatvaranje, što bi remetilo ne samo železnički saobraćaj, već ugrozilo i rad rudnika Majdanpek.
Ovih dana u Zaječaru ističu da se izlaz mora naći i da je pomoć RTB-a Bor možda realna mogućnost. Železničari će izdržati i uraditi i više nego što se od njih očekuje, jer su svesni važnosti Majdanpeka za ukupan železnički saobraćaj na ovoj pruzi, ali i ekonomsku situaciju u ovom delu Republike. Na žalost, njihove mogućnosti su limitirane nedostatkom materijala, pa sve službe zajednički iznalaze način da se prevaziđe ovo teško vreme, do izlaska ZOP-ovaca na prugu sa konkretnim i dugoročnim rešenjem problema.

AUTOR TEKSTA
Žarko RistićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.