Писмо старице о некадашњој прузи Ћићевац - Белгијске куће
Ћићевац – Св. Петар и Павле
 
Pribavljeno zahvaljujući Slavoljubu Guslareviću

Мирослав Д. Гагић:
СЕЋАЊЕ НА ПРУГУ  СТОГОДИШЊЕ СТАРИЦЕ

Ја сам Милева Стојановић, рођена пре сто година (1916.) у Витошевцу у породици  Ранђеловић , од оца Ђорђа и мајке ??????.Основну школу сам завршила у Витошевцу 1928.године одличним успехом.
Тада су у витошевачкој школи били учитељи Неранџа Васиљевић и Станимир Ванић. Мени је предавала учитељица, јер тада се нису  мешали дечаци и девојчице у једном разреду.
Деца у то време су ишла у школу и чувала стоку. Ја сам чувала овце испод Витошевца до Подгорачке реке. Плашила сам се воза који је туда пролазио, поготову кад засвира и поплаши овце. Због тога су ми родитељи стално саветовали да не прилазим са стадом близу пруге.


Сећам се из тога времена да је воз био веома дугачак, имао је много, много вагона који су били празни кад су се кретали ка плaнини Буковик, а отуда су се враћали натоварени дебелим стаблима.

Кад сам одрасла схватила сам да је то била својина неког Белгијанца који је користио букве из планине за производњу прагова за пругу. Пруга се протезала из Беле реке до Ћићевца а Подгорачку реку је прелазила отприлике где је и сада мост између Витошевца и Новог Брачина. Мислим да и данас постоји нека кућа која се зове белгијска кућа. Ту негде се завршавала пруга и ту је вршен утовар дрвне грађе. Кад сам била дете мислила сам да су то дрва за грејање.


Чини ми се да и данас чујем писак те локомотиве и мирис дима који је из ње излазио. Кад сам посматрала воз из веће даљине увек сам маштала да је то била нека велка змија од које сам се бојала.
Не сећам се више када су подигнуте шине, али и дан данас се може приметити њена траса у витошевачком и подгорачком атару поред реке.


Село Мађере, 2016.године

TEKST NA LATINICI
Pismo starice o nekadašnjoj pruzi Ćićevac - Belgijske kuće
Ćićevac – Sv. Petar i Pavle

Miroslav D. Gagić:
SEĆANJE NA PRUGU STOGODIŠNJE STARICE

Ja sam Mileva Stojanović, rođena pre sto godina (1916.) u Vitoševcu u porodici Ranđelović , od oca Đorđa i majke ??????.Osnovnu školu sam završila u Vitoševcu 1928.godine odličnim uspehom.
Tada su u vitoševačkoj školi bili učitelji Nerandža Vasiljević i Stanimir Vanić. Meni je predavala učiteljica, jer tada se nisu mešali dečaci i devojčice u jednom razredu.
Deca u to vreme su išla u školu i čuvala stoku. Ja sam čuvala ovce ispod Vitoševca do Podgoračke reke. Plašila sam se voza koji je tuda prolazio, pogotovu kad zasvira i poplaši ovce. Zbog toga su mi roditelji stalno savetovali da ne prilazim sa stadom blizu pruge.


Sećam se iz toga vremena da je voz bio veoma dugačak, imao je mnogo, mnogo vagona koji su bili prazni kad su se kretali ka planini Bukovik, a otuda su se vraćali natovareni debelim stablima.

Kad sam odrasla shvatila sam da je to bila svojina nekog Belgijanca koji je koristio bukve iz planine za proizvodnju pragova za prugu. Pruga se protezala iz Bele reke do Ćićevca a Podgoračku reku je prelazila otprilike gde je i sada most između Vitoševca i Novog Bračina. Mislim da i danas postoji neka kuća koja se zove belgijska kuća. Tu negde se završavala pruga i tu je vršen utovar drvne građe. Kad sam bila dete mislila sam da su to drva za grejanje.


Čini mi se da i danas čujem pisak te lokomotive i miris dima koji je iz nje izlazio. Kad sam posmatrala voz iz veće daljine uvek sam maštala da je to bila neka velka zmija od koje sam se bojala.
Ne sećam se više kada su podignute šine, ali i dan danas se može primetiti njena trasa u vitoševačkom i podgoračkom ataru pored reke.


Selo Mađere, 2016.godine

Povezani tekstovi OVDE
Povezani tekstovi OVDE

VAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU ....
NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.