AKCIONARSKO DRUŠTVO "ŽELEZNICE SRBIJE"
 

 


Opšte informacije

AKCIONARSKO DRUŠTVO "ŽELEZNICE SRBIJE"

Nemanjina 6, 11000 Beograd, Srbija
Centrala: 011/3614 811; 011/3616 722

Osnovna delatnost: prevoz putnika i robe, vuča vozova i održavanje vučnih jedinica, vozova i voznih sredstava, održavanje pruga i tehnički nadzor nad njima, nadzor nad drugim pružnim i staničnim objektima i postrojenjima, održavanje i izgradnja uređaja, postrojenja i instalacija i dr.

građevinska dužina mreže pruga 4.092 km
elektrificirane pruge (25 kV, 50 Hz AC) 1.724,100 km
magistralne pruge 1.767,488 km
industrijski koloseci 772,568 km
širina koloseka 1.435 mm
maksimalni uspon 27.41´
maksimalno osovinsko opterećenje 22,5 t
vučna vozila 417
park putničkih kola 797
park teretnih vagona 7.528
broj zaposlenih radnika 18.651

zgrada.jpg

Preduzeća čiji je osnivač Akcionarsko društvo "Železnice Srbije"
Red. br.

Naziv

Direktor

Predsednik Upravnog odbora

Adresa

1. Saobraćajni institut CIP d.o.o Beograd Milutin Ignjatović Beograd,ul.Nemanjina br. 6
2. Zavod za zravstvenu zaštitu radnika JP "Železnice Srbije" Dr Ljiljana Šević Beograd, ul.Savska br.23
3. Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o

Milutin Milošević

 

Beograd, ul.Stijepana FIlipovića br.45
4. Društvo za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida rada "Zaštitna radionica" d.o.o.Beograd

Živko Ignjatović

Beograd, ul.Savska br.4
5. ŽIT - DP Železnički integralni transport Svetozar Milanović Beograd, Savski trg br.2
6. Društvo za kombinovani transoirt D.O.O."Srbijakombi" Moma Tunić Beograd, Nemanjinabr.6